Tělo

Energie je to, co vše uvádí do pohybu, řekl Aristoteles. A od té doby nepřestává tělesná energie lidi fascinovat.